Esasy iş

Specialörite aksessuar önümçiliginde ýöriteleşýäris

dürli görnüşli radiasiýa lukmançylyk enjamlary üçin tabaklar.

Aýratynlyk

Radiologiki hil barlagy ulgamy

Önümleriň gözden geçirilişiniň zerurlyklaryny uýgunlaşdyrmak üçin kliniki sanly rentgen enjamynyň (DR) we kömekçi enjamlaryň doly toplumyny girizmek bilen, önümleriň rentgen geçiriş aýratynlyklaryny, şol sanda önümleriň rentgen geçiriş aýratynlyklaryny barlamakda ýöriteleşdirilen synag ulgamyny döretdik. Alu-ekwiwalentlik we X-şekillendiriş arassalygy.Bu ulgam partiýa şekilini skanirlemek üçin ýörite işlenip düzülendir we ýüze çykarmak işini netijeli ýerine ýetirip biler, bu bolsa ähli önümçilik prosesini tapmagy tehniki taýdan mümkin eder.

  • Weadell - The Dedicated X-Ray Test System
  • Weadell - The Dedicated X-Ray Test System6
  • Weadell - The Dedicated X-Ray Test System7
  • Weadell - The Dedicated X-Ray Test System8
  • DR Tabletops
  • DR Tabletops of MMR Composite1

Aýratyn önüm

DR mHPL kompozitiniň planşetleri

• Ajaýyp şöhlelendiriş we şekillendiriş öndürijiligi

• weeňil we güýçli

• Her dürli lukmançylyk DR-e uýgunlaşmak

• mHPL üstü we gaty köpükli sendwiç gurluşy

• Talaplara laýyklykda özbaşdak önümçilik

Has giňişleýin maglumat üçin habarlaşyň ýa-da duşuşygy belläň
Köpräk oka