Uglerod süýüm önümleri

 • Standard Carbon Fiber Plate

  Adaty uglerod süýümli plastinka

  Biziň ünsümiz, ýokary şertlerde ýokary öndürijilikli programmalarda yzygiderli ýerine ýetirip boljak ýokary hilli materiallary öndürmekdir.Onlaýn tapýan uglerod süýümli plastinkalaryň hemmesi deň däl.Material saýlamak we plastinka öndürmek usullary ahyrky netijede maddy güýji we berkligi kesgitlär.Bu tabagy ýokary öndürijilikli materiallar we ýokary hilli önümçilik usullary bilen öndürýäris.

 • 100% Carbon fiber sheets

  100% uglerod süýümli listler

  Kömürturşy süýümli plitalary matada we bir taraplaýyn stilde birnäçe material, timar we galyňlyk bilen göterýäris.Göni uglerod süýümli örtüklerden gibrid kompozitlere, şkaflardan başlap, iki dýuým galyňlykdaky plitalara çenli kompozitler metal plitalardan ep-esli agram tygşytlaýar.Taslamaňyz uly ýa-da kiçi bolsun, islegleriňize laýyk uglerod süýümli plastinka bolmaly.

 • Carbon Fiber Sheet Plate

  Uglerod süýümli plastinka

  Üpjünçilik görnüşi: Maksat-sargyt çig

  Material: Epoksi rezinli uglerod süýümi öňünden taýýarlanýar

  Dokma: Twill / düzlük

  Görnüşi: 1K, 1.5K, 3K, 6K, 12K uglerod süýümi, yzygiderli 3K

 • OR Table Top of Carbon Fiber

  ORA-da uglerod süýüminiň ýokarsy

  • ajaýyp şöhlelendiriş we arassa şekillendiriş
  • uly şekillendiriş aralygyna ýetip bolýar
  • modullyk, çeýeligi, ergonomika we durnuklylyk
  • gibrid OR-a laýyk gelýän operatiw şekillendiriş işini goldaň
  • ýeke we birmeňzeş sandwiç plastinka bar

 • Carbon Fiber Tabletop for DR CT Scanner

  DR CT skaneri üçin uglerod süýümli planşet

  • Sanly radiografiýa uýgunlaşmak (DR)
  • Sandwiçiň gurluşy: Uglerod süýüminiň üstü we gaty köpük ýadrosy
  • Ajaýyp şöhlelendiriş we şekillendiriş öndürijiligi
  • Örän ýeňil we güýçli
  • Hususy önümçilik